Ogólne warunki Terra Park Campings & Holiday Homes
Zarezerwuj

Kalendar

Ogólne warunki

Ogólne warunki

TERRA PARK d.o.o.. 
Primorska 8, Novalja, Chorwacja
OIB: 80944645955

DOMY MOBILNE

CENA STANDARDOWA

 • Bezpłatne anulowanie rezerwacji w terminach:
  w dniach 27.04.-21.06. i 14.09.-21.10.2024. – do 7 dni (14:00 CET) przed przyjazdem.
  w dniach 22.06.-13.09.2024r. – do 14 dni (14:00 CET) przed przyjazdem. 
 • Do gwarancji rezerwacji wymagana jest karta kredytowa. 
 • W przypadku nie pojawienia się, bez wcześniejszego anulowania rezerwacji, obciążamy Twoją kartę całkowitą kwotą rezerwacji. 
 • Twoja karta kredytowa może zostać preautoryzowana na 30 dni przed przyjazdem na kwotę za pierwszą noc. 
 • W okresie wypowiedzenia możemy obciążyć Twoją kartę kredytową kwotą za pierwszą noc za kwaterę. W przypadku anulowania rezerwacji po upływie terminu anulowania, pobrana kwota zostaje zatrzymana. 
 • W przypadku nieudanej preautoryzacji Twojej karty kredytowej zostaniesz o tym powiadomiony. Jeśli nie będziemy w stanie obciążyć Twojej karty kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana. 
 • Jeżeli gość nie posiada karty kredytowej, jako gwarancję pobierany jest depozyt w wysokości 20% kwoty rezerwacji. Wpłata kaucji gwarancyjnej przelewem bankowym, w przypadku gości nieposiadających karty kredytowej, musi zostać dokonana najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. 
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu pobierana jest pełna kwota rezerwacji, chyba że powodem wyjazdu jest choroba lub siła wyższa. Gość może żądać anulowania rezerwacji i zwrotu wpłaconych środków. Wpłacone pieniądze zwracane są gościowi w ciągu 30 dni roboczych przelewem bankowym. 
 • Kaucja na wypadek szkód wynosi 200 € za domek kempingowy i jest pobierana w dniu przyjazdu, zwracana w dniu wyjazdu (w przypadku szkód w trakcie pobytu, szkoda zostanie naliczona w wysokości kosztu naprawy szkody). 

CENNIK WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI 

 • Bezpłatne anulowanie rezerwacji w terminach:
  w dniach 27.04.-21.06. i 14.09.-21.10.2024. – do 7 dni (14:00 CET) przed przyjazdem.
  w dniach 22.06.-13.09.2024r. – do 14 dni (14:00 CET) przed przyjazdem. 
 • Do gwarancji rezerwacji wymagana jest karta kredytowa. 
 • W przypadku nie pojawienia się, bez wcześniejszego anulowania rezerwacji, obciążamy Twoją kartę całkowitą kwotą rezerwacji. 
 • Twoja karta kredytowa może zostać preautoryzowana na 30 dni przed przyjazdem na kwotę za pierwszą noc. 
 • W okresie wypowiedzenia możemy obciążyć Twoją kartę kredytową kwotą za pierwszą noc za kwaterę. W przypadku anulowania rezerwacji po upływie terminu anulowania, pobrana kwota zostaje zatrzymana. 
 • W przypadku nieudanej preautoryzacji Twojej karty kredytowej zostaniesz o tym powiadomiony. Jeśli nie będziemy w stanie obciążyć Twojej karty kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana. 
 • Jeżeli gość nie posiada karty kredytowej, jako gwarancję pobierana jest kaucja w wysokości 20,00% kwoty rezerwacji. Wpłata kaucji gwarancyjnej przelewem bankowym, w przypadku gości nieposiadających karty kredytowej, musi zostać dokonana najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. 
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu pobierana jest pełna kwota rezerwacji, chyba że powodem wyjazdu jest choroba lub siła wyższa. Gość może żądać anulowania rezerwacji i zwrotu wpłaconych środków. Wpłacone pieniądze zwracane są gościowi w ciągu 30 dni roboczych przelewem bankowym.
 • Kaucja na wypadek szkód wynosi 200 € za domek kempingowy i jest pobierana w dniu przyjazdu, zwracana w dniu wyjazdu (w przypadku szkód w trakcie pobytu, szkoda zostanie naliczona w wysokości kosztu naprawy szkody). 

CENA BEZ ZWROTU: 

 • Nie ma możliwości zmiany lub anulowania rezerwacji. 
 • Pełna kwota rezerwacji zostanie pobrana w ciągu siedmiu dni od daty rezerwacji. 
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu pobierana jest pełna kwota rezerwacji, chyba że powodem wyjazdu jest choroba lub siła wyższa. Gość może żądać anulowania rezerwacji i zwrotu wpłaconych środków. Wpłacone pieniądze zwracane są gościowi w ciągu 30 dni roboczych przelewem bankowym. 
 • Kaucja na wypadek uszkodzeń wynosi 200 € za domek kempingowy i jest pobierana w dniu przyjazdu, zwracana w dniu wyjazdu (w przypadku szkód w trakcie użytkowania, szkoda zostanie naliczona w wysokości kosztu naprawy szkody).

PARCELE

CENA STANDARDOWA 

 • Bezpłatne anulowanie rezerwacji w terminach:
  w dniach 27.04.-21.06. i 14.09.-21.10.2024. – do 7 dni (14:00 CET) przed przyjazdem.
  w dniach 22.06.-13.09.2024r. – do 14 dni (14:00 CET) przed przyjazdem. 
 • Do gwarancji rezerwacji wymagana jest karta kredytowa. 
 • W przypadku nie pojawienia się, bez wcześniejszego anulowania rezerwacji, obciążamy Twoją kartę całkowitą kwotą rezerwacji. 
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu pobieramy pełną opłatę za rezerwację. 
 • Twoja karta kredytowa może zostać preautoryzowana na 30 dni przed przyjazdem na kwotę za pierwszą noc.
 • W okresie wypowiedzenia możemy obciążyć Twoją kartę kredytową kwotą za pierwszą noc za kwaterę. W przypadku anulowania rezerwacji po upływie terminu anulowania, pobrana kwota zostaje zatrzymana. 
 • W przypadku nieudanej preautoryzacji Twojej karty kredytowej zostaniesz o tym powiadomiony. Jeśli nie będziemy w stanie obciążyć Twojej karty kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana. 
 • Jeżeli gość nie posiada karty kredytowej, jako gwarancję pobierana jest kaucja w wysokości 20,00% kwoty rezerwacji. Wpłata kaucji gwarancyjnej przelewem bankowym, w przypadku gości nieposiadających karty kredytowej, musi zostać dokonana najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. 
 • Rezerwacja numeru stanowiska jest możliwa w terminie 01.07. do 01.09. i obowiązuje w przypadku rezerwacji na minimum 7 nocy z obowiązkową dopłatą w postaci bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 €. Po potwierdzeniu żądanego numeru stanowiska gwarantujemy rezerwację stanowiska w określonych przez Ciebie terminach. Po dokonaniu rezerwacji nie ma możliwości zmiany terminu. Nie ma możliwości zmiany już zarezerwowanego numeru stanowiska bez dodatkowej opłaty. W przypadku wcześniejszego wyjazdu pobieramy opłatę w wysokości jednej nocy za kwaterę. W okresie od 22.6. do 13 września opłata obejmuje wszystkie pozostałe dni pobytu. Numer stanowiska można zarezerwować wyłącznie za pośrednictwem centrum rezerwacji pod adresem sales@terrapark.hr. Wybierając numer parceli, wskaż jej rodzaj oraz dokładne daty i okres, który chcesz zarezerwować. 

CENA WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI 

 • Bezpłatne anulowanie rezerwacji w terminach:
  w dniach 27.04.-21.06. i 14.09.-21.10.2024. – do 7 dni (14:00 CET) przed przyjazdem.
  w dniach 22.06.-13.09.2024r. – do 14 dni (14:00 CET) przed przyjazdem. 
 • Do gwarancji rezerwacji wymagana jest karta kredytowa. 
 • W przypadku nie pojawienia się, bez wcześniejszego anulowania rezerwacji, obciążamy Twoją kartę całkowitą kwotą rezerwacji. 
 • W przypadku wcześniejszego wyjazdu pobieramy pełną opłatę za rezerwację. 
 • Twoja karta kredytowa może zostać preautoryzowana na 30 dni przed przyjazdem na kwotę za pierwszą noc. 
 • W okresie wypowiedzenia możemy obciążyć Twoją kartę kredytową kwotą za pierwszą noc za kwaterę. W przypadku anulowania rezerwacji po upływie terminu anulowania, pobrana kwota zostaje zatrzymana. 
 • W przypadku nieudanej preautoryzacji Twojej karty kredytowej zostaniesz o tym powiadomiony. Jeśli nie będziemy w stanie obciążyć Twojej karty kredytowej, rezerwacja zostanie anulowana. 
 • Jeżeli gość nie posiada karty kredytowej, jako gwarancję pobierana jest kaucja w wysokości 20,00% kwoty rezerwacji. Wpłata kaucji gwarancyjnej przelewem bankowym, w przypadku gości nieposiadających karty kredytowej, musi zostać dokonana najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. 
 • Rezerwacja numeru stanowiska jest możliwa w terminie 01.07. do 01.09. i obowiązuje w przypadku rezerwacji na minimum 7 nocy z obowiązkową dopłatą w postaci bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 €. Po potwierdzeniu żądanego numeru stanowiska gwarantujemy rezerwację stanowiska w określonych przez Ciebie terminach. Po dokonaniu rezerwacji nie ma możliwości zmiany terminu. Nie ma możliwości zmiany już zarezerwowanego numeru stanowiska bez dodatkowej opłaty. W przypadku wcześniejszego wyjazdu pobieramy opłatę w wysokości jednej nocy za kwaterę. W okresie od 22.6. do 13 września opłata obejmuje wszystkie pozostałe dni pobytu. Numer stanowiska można zarezerwować wyłącznie za pośrednictwem centrum rezerwacji pod adresem sales@terrapark.hr. Wybierając numer parceli, wskaż jej rodzaj oraz dokładne daty i okres, który chcesz zarezerwować. 

CENA BEZ ZWROTU: 

 • Nie ma możliwości zmiany lub anulowania rezerwacji. 
 • Pełna kwota rezerwacji zostanie pobrana w ciągu siedmiu dni od daty rezerwacji
 • Rezerwacja numeru stanowiska jest możliwa w terminie 01.07. do 01.09. i obowiązuje w przypadku rezerwacji na minimum 7 nocy z obowiązkową dopłatą w postaci bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100 €. Po potwierdzeniu żądanego numeru stanowiska gwarantujemy rezerwację stanowiska w określonych przez Ciebie terminach. Po dokonaniu rezerwacji nie ma możliwości zmiany terminu. Nie ma możliwości zmiany już zarezerwowanego numeru stanowiska bez dodatkowej opłaty. W przypadku wcześniejszego wyjazdu pobieramy opłatę w wysokości jednej nocy za kwaterę. W okresie od 22.6. do 13 września opłata obejmuje wszystkie pozostałe dni pobytu. Numer stanowiska można zarezerwować wyłącznie za pośrednictwem centrum rezerwacji pod adresem sales@terrapark.hr. Wybierając numer parceli, wskaż jej rodzaj oraz dokładne daty i okres, który chcesz zarezerwować.
vrh stranice