Rezerviraj

Kalendar

FAQ Dolazak u kampove


1. Kako doći do kampa Terra Park Phalaris?

Kamp Terra Park Phalaris smješten je na jugozapadnoj strani otoka Paga, a s kopnom je povezan Paškim mostom i trajektnom linijom Prizna-Žigljen. Odlična prometna povezanost čini ovu destinaciju lako dostupnom i u dosegu mnogih znamenitosti te kulturnih manifestacija kojima obiluje otok Pag. Detaljnije upute možete pronaći na našoj službenoj web stranici.

2. Kako doći do kampa Terra Park SpiritoS?

Kamp Terra Park SpiritoS smješten je na sjeveroistočnoj strani otoka Paga, a s kopnom je povezan Paškim mostom i trajektnom linijom Prizna-Žigljen. Odlična prometna povezanost čini ovu destinaciju lako dostupnom i u dosegu mnogih znamenitosti te kulturnih manifestacija kojima obiluje otok Pag. Detaljnije upute možete pronaći na našoj službenoj web stranici.

vrh stranice